História výroby oleja u nás

 • 1794 Vodný mlyn Streda nad Bodrogom

  Podľa dobových kroník už v roku 1794 stál v Strede nad Bodrogom vodný mlyn, v ktorom sa okrem mletia lisovali aj oleje z plodín, ktoré sa rodine podarilo dopestovať. Vlastný olej bol dôležitý najmä v období pôstu, kedy sa nesmeli konzumovať tuky živočíšneho pôvodu. Veľmi častým jedlom bol na peci opečený chlebík potretý domácim olejom.
 • 1800 Mlyn Boľ

  Jeden z mlynov nášho regiónu, o ktorom sa zachovala písomná zmienka o pražení a lisovaní olejnatých semien, hlavne slnečnice.
 • 1900 Kombinovaný mlyn Somotor

  V roku 1900 bol v Somotore postavený kombinovaný mlyn na výrobu múky a oleja. Zachoval sa dodnes ako dôkaz tradičnej remeselníckej zručnosti našich predkov. Na získanie oleja bolo potrebné najskôr semená podrviť. Nie každé gazdovstvo malo v svojom okolí mlyn, ktorý vedel olej lisovať. Preto mali kamenné mlyny, ktorým ručne rozdrvili semená a následne v zavesenom plátenom ručníku zachytávali odkvapkávaný olej.
 • 1950 Elektromotor a fľaškovanie

  V roku 1950 prichádza na pomoc pri spracovaní repky elektromotor, ktorý urýchlil a skvalitnil celý proces spracovania.Takisto v tomto roku nachádzame prvé zmienky o priemyselnom fľaškovaní za studena lisovaného repkového oleja.
 • 1960 Filter

  Rok 1960 priniesol revolučnú zmenu vo výrobe za studena lisovaného repkového oleja zavedením filtrácie oleja a tým jeho zhodnotenia a skvalitnenia.
 • 1970 STOP

  V roku 1970 prišla obrovská STOP-ka a likvidácia malovýroby výstavbou centrálnych závodov. Dochádza k rapídnemu zníženiu vyrobeného oleja z repky až do roku 1975, kedy sa začala pestovať novo vyšľachtená nízko eruková repka.
 • 1985 Vyšľachtenie repky

  Vyšľachtenie zatiaľ poslednej odrody repky ,,00,, s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a glukozinolátov (ľahšia stráviteľnosť a zminimalizované množstvo škodlivých látok v repke).

NOVODOBÁ HISTÓRIA

 • 2006 Výstavba lisovne VENAS

  Významným medzníkom v novodobej histórii výroby oleja bol rok 2006 a začiatok výstavby našej lisovne.
 • 2010 Výskum

  Práve v tomto roku sa zrodila myšlienka a začal vývoj a výskum za studena lisovaných extra panenských olejov na Slovensku.
 • 2016 Nadviazanie na tradíciu

  Píše sa rok 2016 a naša spoločnosť oficiálne začala produkciu za studena lisovaných extra panenských repkových a repkovo - reďkvových olejov.